kythuatphanmem.com

phần mềm , file rom , emmc , nand cho các dòng tivi

Chuyên Mục: SONYTệp Đính Kèm Giới Thiệu Phí Tải Về Ngày Cập Nhật
Tải Xuống SONY_55X9000F_EMMC_RT809H SONY_55X9000F_EMMC_RT809H 80,000 VNĐ 18/01/2023 10:54
Tải Xuống SONY_55X7000g_EMMC_RT809H_16G SONY_55X7000g_EMMC_RT809H_16G 80,000 VNĐ 11/12/2022 12:23
Tải Xuống SONY_55X7000g_EMMC_RT809H_2G SONY_55X7000g_EMMC_RT809H_2G 80,000 VNĐ 10/12/2022 16:16
Tải Xuống SONY_55X9300E_EMMC_RT809H SONY_55X9300E_EMMC_RT809H 80,000 VNĐ 09/12/2022 10:29
Tải Xuống SONY_43X8500G_EMMC_RT809H SONY_43X8500G_EMMC_RT809H 80,000 VNĐ 08/12/2022 14:10
Tải Xuống SONY_65AF8_EMMC_RT809H SONY_65AF8_EMMC_RT809H 80,000 VNĐ 08/12/2022 13:29
Tải Xuống SONY_49X7500H_EMMC_RT809H SONY_49X7500H_EMMC_RT809H 80,000 VNĐ 08/12/2022 13:07
Tải Xuống SONY_KD-43X7500F_EMMC_RT809H_KLMAG1JENB-B041_4K SONY_KD-43X7500F_EMMC_RT809H_KLMAG1JENB-B041_4K 80,000 VNĐ 02/12/2022 13:56
Tải Xuống SONY-43X7500H_EMMC_RT809H_KLMAG1JETD-B041_LG SONY-43X7500H_EMMC_RT809H_KLMAG1JETD-B041_LG 80,000 VNĐ 26/11/2022 10:21
Tải Xuống TCL_40S6500_EMMC_RT809H_TPDRT2841PB772_V8_RT41KT01_LF1V226 TCL_40S6500_EMMC_RT809H_TPDRT2841PB772_V8_RT41KT01_LF1V226 80,000 VNĐ 21/11/2022 11:38
Tải Xuống SONY_55A1_EMMC_RT809H SONY_55A1_EMMC_RT809H 80,000 VNĐ 20/11/2022 12:11
Tải Xuống SONY_43X8000G_EMMC_RT809H SONY_43X8000G_EMMC_RT809H 80,000 VNĐ 07/11/2022 17:29
Tải Xuống SONY_43W800G_EMMC_RT809H SONY_43W800G_EMMC_RT809H 80,000 VNĐ 02/11/2022 14:47
Tải Xuống SONY_55W650D_RT809H SONY_55W650D_RT809H 80,000 VNĐ 26/10/2022 12:26
Tải Xuống SONY_55a1_EMMC_RT809H SONY_55a1_EMMC_RT809H 80,000 VNĐ 26/10/2022 10:11
Tải Xuống SONY_49X7500H_EMMC_RT809H SONY_49X7500H_EMMC_RT809H 80,000 VNĐ 14/10/2022 16:01
Tải Xuống SONY_EMMC_RT809H_55-66-75 X8000 H-8050 H 1 cap SONY_EMMC_RT809H_55-66-75 X8000 H-8050 H 1 cap 80,000 VNĐ 14/10/2022 13:16
Tải Xuống SONY_55X7500H_EMMC_RT809H SONY_55X7500H_EMMC_RT809H 80,000 VNĐ 14/10/2022 12:09
Tải Xuống SONY_EMMC_RT809H_55x8500G SONY_EMMC_RT809H_55x8500G 80,000 VNĐ 23/08/2022 11:38
Tải Xuống SONY_EMMC_RT809H_43X70000G SONY_EMMC_RT809H_43X70000G 80,000 VNĐ 14/08/2022 11:02
Tải Xuống SONY_EMMC_RT809H_55x8500e SONY_EMMC_RT809H_55x8500e 80,000 VNĐ 13/08/2022 18:36
Tải Xuống SONY_RT809H_EMMC_75x9000e SONY_RT809H_EMMC_75x9000e 80,000 VNĐ 12/08/2022 17:45
Tải Xuống SONY_RT809H_EMMC_ 55x8500D SONY_RT809H_EMMC_ 55x8500D 80,000 VNĐ 10/08/2022 17:41
Tải Xuống SONY_EMMC_RT809H_55X8000G SONY_EMMC_RT809H_55X8000G 80,000 VNĐ 08/08/2022 12:10
Tải Xuống SONY_EMMC_RT809H_49w660e SONY_EMMC_RT809H_49w660e 80,000 VNĐ 07/08/2022 15:13
Tải Xuống SONY_EMMC_RT809H_55A8F SONY_EMMC_RT809H_55A8F 80,000 VNĐ 07/08/2022 14:41
Tải Xuống EMMC_RT809H_SONY_43W800C_ANDROID_8.0 EMMC_RT809H_SONY_43W800C_ANDROID_8.0 80,000 VNĐ 20/05/2022 11:35
Tải Xuống EMMC_RT809H_SONY_49X8000G EMMC_RT809H_SONY_49X8000G 80,000 VNĐ 05/05/2022 10:27
Tải Xuống EMMC_RT809H_SONY_49X9000F EMMC_RT809H_SONY_49X9000F 80,000 VNĐ 04/05/2022 13:23
Tải Xuống USB_KOODA_K43S1_ORC_338_801_INNO USB_KOODA_K43S1_ORC_338_801_INNO 50,000 VNĐ 12/03/2022 13:19
Tải Xuống SONY emmc KD-43X8300C_KLMAG2GEND-B301_4K SONY emmc KD-43X8300C_KLMAG2GEND-B301_4K 80,000 VNĐ 04/01/2022 16:23
Tải Xuống 55L2550_LG1_PS835323_usb.rar 55L2550_LG1_PS835323_usb.rar 50,000 VNĐ 31/12/2021 15:29
Tải Xuống VTB EMMC LV4377KS_TP.MS338.PB802_FHD_RAM 512 RT809H VTB EMMC LV4377KS_TP.MS338.PB802_FHD_RAM 512 RT809H 80,000 VNĐ 13/11/2021 18:34
Tải Xuống SONY EMMC 43 X 8500 F 2021.rar SONY EMMC 43 X 8500 F 2021.rar 80,000 VNĐ 27/10/2021 11:03
Tải Xuống SONY EMMC KDL-49W800F_H26M52208FPR SONY EMMC KDL-49W800F_H26M52208FPR 80,000 VNĐ 21/10/2021 18:54
Tải Xuống SONY KDL-49W660E_MT55810SEJ_THGBMDG5D1LBAIL_FHD_OK.rar SONY KDL-49W660E_MT55810SEJ_THGBMDG5D1LBAIL_FHD_OK.rar 50,000 VNĐ 17/10/2021 11:12
Tải Xuống SONY KDL-48R550C_TC58NVG2S0HTAI0@TSOP48_4327_NAND FLASH.rar SONY KDL-48R550C_TC58NVG2S0HTAI0@TSOP48_4327_NAND FLASH.rar 50,000 VNĐ 17/10/2021 11:10
Tải Xuống SONY KDL-48R550C_TC58NVG2S0HTAI0@TSOP48_4327_NAND FLASH.rar SONY KDL-48R550C_TC58NVG2S0HTAI0@TSOP48_4327_NAND FLASH.rar 50,000 VNĐ 17/10/2021 10:08
Tải Xuống SONY KDL-32W600D_TC58NVG2S0HTAI0@TSOP48_NAND FLASH_OK.rar SONY KDL-32W600D_TC58NVG2S0HTAI0@TSOP48_NAND FLASH_OK.rar 50,000 VNĐ 17/10/2021 09:57
Tải Xuống SONY KDL-32R300D_MX30LF2G28AB@TSOP48_NAND FLASH.rar SONY KDL-32R300D_MX30LF2G28AB@TSOP48_NAND FLASH.rar 50,000 VNĐ 17/10/2021 09:51
Tải Xuống SONY EMMC KD-49X8000E_KLMAG1JENB-B041 SONY EMMC KD-49X8000E_KLMAG1JENB-B041 80,000 VNĐ 17/10/2021 09:41
Tải Xuống SONY EMMC  KD-43X7500E_KLMAG1JENB-B041 SONY EMMC  KD-43X7500E_KLMAG1JENB-B041 80,000 VNĐ 16/10/2021 22:57
Tải Xuống SONY KD-55X8000E_EMMC AUTO SONY KD-55X8000E_EMMC AUTO 80,000 VNĐ 16/10/2021 17:27
Tải Xuống SONY EMMC KD-55X7000D_KLMAG1JENB-B041 SONY EMMC KD-55X7000D_KLMAG1JENB-B041 80,000 VNĐ 16/10/2021 15:21
Tải Xuống SONY KD-43X7000G SONY KD-43X7000G 80,000 VNĐ 06/10/2021 10:09
Tải Xuống 49 w 7500 F EMMC SKY 49 w 7500 F EMMC SKY 80,000 VNĐ 04/10/2021 15:08
Tải Xuống 65x9000c rar 65x9000c rar 80,000 VNĐ 04/10/2021 14:30
Tải Xuống 65X8500E--tren bo 9000e.rar 65X8500E--tren bo 9000e.rar 80,000 VNĐ 04/10/2021 13:27
Tải Xuống 65W850C.rar 65W850C.rar 80,000 VNĐ 04/10/2021 11:03
Tải Xuống 55X9000E 55X9000E 80,000 VNĐ 03/10/2021 12:25
Tải Xuống 55X9000c.rar 55X9000c.rar 80,000 VNĐ 02/10/2021 22:25
Tải Xuống 55X8500E-tren bo9000E.rar 55X8500E-tren bo9000E.rar 80,000 VNĐ 02/10/2021 21:35
Tải Xuống 55 X 8500F.rar 55 X 8500F.rar 80,000 VNĐ 02/10/2021 20:01
Tải Xuống 55x8000c.rar 55x8000c.rar 80,000 VNĐ 02/10/2021 18:30
Tải Xuống 55x7000e.rar 55x7000e.rar 80,000 VNĐ 02/10/2021 17:09
Tải Xuống 55x7000EE 55x7000EE 50,000 VNĐ 02/10/2021 17:02
Tải Xuống 55 X 8500F.rar 55 X 8500F.rar 80,000 VNĐ 02/10/2021 16:51
Tải Xuống 55 X 8500C.rar 55 X 8500C.rar 80,000 VNĐ 02/10/2021 14:57
Tải Xuống 55 X 7500 F 55 X 7500 F 80,000 VNĐ 02/10/2021 10:45
Tải Xuống 49X7000G.rar 49X7000G.rar 80,000 VNĐ 02/10/2021 09:46
Tải Xuống 49X7000D-8000d.rar 49X7000D-8000d.rar 80,000 VNĐ 02/10/2021 09:39
Tải Xuống 49w750e.rar 49w750e.rar 80,000 VNĐ 02/10/2021 08:34
Tải Xuống 49w660e t.rar 49w660e t.rar 80,000 VNĐ 01/10/2021 22:18
Tải Xuống 49 X 9000 E.rar 49 X 9000 E.rar 80,000 VNĐ 01/10/2021 20:59
Tải Xuống 43 W7500 F 43 W7500 F 80,000 VNĐ 01/10/2021 19:05
Tải Xuống 43X7000 F 43X7000 F 80,000 VNĐ 01/10/2021 17:33
Tải Xuống 43x7000E.rar 43x7000E.rar 80,000 VNĐ 01/10/2021 17:32
Tải Xuống 43 X 8000E 2020.rar 43 X 8000E 2020.rar 80,000 VNĐ 01/10/2021 15:34
Tải Xuống 32w600D.rar 32w600D.rar 15,000 VNĐ 01/10/2021 15:27
Tải Xuống 43 W800 F EMMC SKY.rar 43 W800 F EMMC SKY.rar 80,000 VNĐ 01/10/2021 15:18
Tải Xuống EMMC CÙA SONY 650D EMMC CÙA SONY 650D 50,000 VNĐ 25/01/2021 11:18
Tải Xuống EMMC CÙA SONY 8300c nap x8500c ok EMMC SONY 8300c nap x8500c ok 80,000 VNĐ 25/01/2021 11:12
Tải Xuống EMMC SONY43W800C EMMC SONY W800C 80,000 VNĐ 25/01/2021 11:06
Trợ giúp zalo ! ...
TRỢ GIÚP